VEGETAL

CLICK HERE DOWNLOAD THIS RECORD FROM THE INTERNET ARCHIVE!

(CDR, HAZARD RECORDS, released february 2000) 

Enregistrat l'any 1999 per Raimon Aymerich, Alfredo Costa Monteiro i Meteo Giráldez amb guitarres elèctriques però sense cap efecte electrónic. Indicat només per al consum vegetal. Recomanem escoltar aquest disc en ordre aleatori.

Grabado en 1999 por Raimon Aymerich, Alfredo Costa Monteiro y Meteo Giráldez con guitarras eléctricas pero sin efectos electrónicos. Indicado sólo para el consumo vegetal. Se recomienda escuchar este disco en orden aleatorio.

Gravado em 1999 por Raimon Aymerich, Alfredo Costa Monteiro e Meteo Giráldez com guitarras eléctricas sem efeitos electrónicos. Indicado Sómente para consumo vegetal. Recomenda-se escutar este disco em orden aleatória.

Recorded in 1999 by Raimon Aymerich, Alfredo Costa Monteiro and Meteo Giráldez with electric guitars but no electronic effects. Intended only for vegetal consumption. Random playing mode is recommended.

 

Back to Superelvis home page
Volver a la página principal de Superelvis